• Ακολουθήστε μας:

Υπηρεσίες Χρηματοδότησης

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Χρηματοδότησης

Οι υπηρεσίες χρηματοδότησης που προσφέρει η εταιρεία μας έχουν ως κύριο στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην εύρεση και αξιοποίηση των βέλτιστων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση των επενδύσεών τους. Σε μια εποχή που η χρηματοδοτική στήριξη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις και συμβουλές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε επιχείρησης.

Οι Υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • check Εύρεση και αξιοποίηση βέλτιστων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση επενδύσεων
 • check Ανάπτυξη µελετών βιωσιμότητας για την υπαγωγή επενδύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο
 • check Προετοιμασία επιχειρήσεων για την ενίσχυση έργων µέσω δράσεων ΕΣΠΑ
 • check Διαχείριση και παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, αναπτυξιακών νόμων και προγραµµάτων ΕΣΠΑ
images
Work Process

The work process of payroll processing services

Get in touch

Scelerisque habitant eget ultricies auctor massa lectus imperdiet interdum.

images

Chat to an expert

Orci etiam nisi nisl fringilla blandit maecenas massa maecenas amet.

images

Get a fixed quote

Pharetra dui bibendum egestas sit imperdiet. Vitae non risus ut habitasse.

images
Υπηρεσίες Χρηματοδότησης

Υπηρεσίες χρηματοδότησης που προσφέρει η εταιρεία μας

images

01

Εύρεση και αξιοποίηση βέλτιστων χρηματοδοτικών εργαλείων

Η αναζήτηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων μπορεί να είναι μια πολύπλοκη διαδικασία για πολλές επιχειρήσεις. Η εταιρεία μας διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία να καθοδηγήσει τις επιχειρήσεις μέσα από αυτήν τη διαδικασία. Αναλύουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες και προοπτικές κάθε επιχείρησης, εντοπίζουμε τα πιο κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα και υποστηρίζουμε την επιχείρηση στην υποβολή των απαιτούμενων αιτήσεων. Αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, καθώς και τη διαμόρφωση στρατηγικών για την αξιοποίηση των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.

02

Ανάπτυξη μελετών βιωσιμότητας για την υπαγωγή επενδύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο

Ο Αναπτυξιακός Νόμος προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια. Η ανάπτυξη μελετών βιωσιμότητας είναι απαραίτητη για την επιτυχή υπαγωγή επενδύσεων σε αυτόν τον νόμο. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών βιωσιμότητας, εξετάζοντας όλους τους κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία μιας επένδυσης. Οι μελέτες αυτές περιλαμβάνουν την ανάλυση της αγοράς, την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης, την πρόβλεψη των μελλοντικών ταμειακών ροών και τη διαμόρφωση στρατηγικών για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων.

03

Προετοιμασία επιχειρήσεων για την ενίσχυση έργων μέσω δράσεων ΕΣΠΑ

Το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) παρέχει σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Η προετοιμασία των επιχειρήσεων για την ένταξη και την ενίσχυση έργων μέσω των δράσεων ΕΣΠΑ είναι μια από τις βασικές μας υπηρεσίες. Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη, από την ανάλυση των απαιτήσεων των προγραμμάτων και την ανάπτυξη των προτάσεων χρηματοδότησης μέχρι την υποβολή των αιτήσεων και τη διαχείριση της διαδικασίας έγκρισης. Επίσης, βοηθάμε τις επιχειρήσεις να διασφαλίσουν ότι τα έργα τους πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις προϋποθέσεις των προγραμμάτων.

04

Διαχείριση και παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, αναπτυξιακών νόμων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Η διαχείριση και παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων είναι κρίσιμη για την επιτυχία τους. Η εταιρεία μας διαθέτει την εμπειρία και τα εργαλεία για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης των επενδυτικών τους σχεδίων. Αυτό περιλαμβάνει την παρακολούθηση της προόδου των έργων, την διαχείριση των πόρων και των χρονοδιαγραμμάτων, την επίλυση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν και την επικοινωνία με τους χρηματοδοτικούς φορείς. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την προετοιμασία και υποβολή των απαιτούμενων εκθέσεων προόδου και των τελικών απολογιστικών εκθέσεων.

Challenges Face

All the challenges that have to be faced in payroll processing

Time consuming

Accounting services help businesses maintain accurate and reliable financial records, gain insights into their financial performance.

Accuracy

Taxation services aim to ensure compliance with tax regulations while minimizing tax liabilities and maximizing available tax benefits.

Cost implications

Taxation services aim to ensure compliance with tax regulations while minimizing tax liabilities and maximizing available tax benefits.

Payroll Process

Payroll processing services for your business

The service provider initiates the process by conducting an initial consultation with the client. This involves understanding the clients specific needs, financial situation, and goals.

images

01.

Setting ua a system

Donec sem rhoncus feugiat arcu erat. Consectetur condimentum adipiscing nunc pellentesque eget eros.

02.

Sharing of data

Quisque at pellentesque quisque egestas. Nulla egestas est donec dolor lectus porta sed risus.

03.

Processing of data

Donec sem rhoncus feugiat arcu erat. Consectetur condimentum adipiscing nunc pellentesque eget eros.

04.

Payment

Quisque at pellentesque quisque egestas. Nulla egestas est donec dolor lectus porta sed risus.

  Contact Us

  Get a Free quote today

  Head office

  Branch office

  images

  Φτάστε τους στόχους σας γρηγορότερα και με ευκολία