• Ακολουθήστε μας:

Υπηρεσίες

What We Do

All the services we provide for the client

Accounting, Taxation & Payroll Processing Services refer to a range of professional services provided by accounting firms or specialized firms that assist businesses and individuals in managing their financial records.

Μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων

Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον κλάδο δραστηριότητάς της.

Learn More

Μελέτες Franchising

Μέσα από ολοκληρωμένες μελέτες και αναλύσεις, παρέχουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία και την καθοδήγηση που χρειάζεται μια επιχείρηση για να εισέλθει δυναμικά στον χώρο του franchising.

Learn More

Υπηρεσίες Μάρκετινγκ

Στην ψηφιακή εποχή, το μάρκετινγκ μέσω των κοινωνικών δικτύων και της πλατφόρμας της Google αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής προώθησης κάθε επιχείρησης.

Learn More

Υπηρεσίες Χρηματοδότησης

Οι υπηρεσίες χρηματοδότησης που προσφέρει η εταιρεία μας έχουν ως κύριο στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην εύρεση και αξιοποίηση των βέλτιστων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση των επενδύσεών τους.

Learn More
Work Process

The work process of Accounting, Taxation & Payroll Processing Services

images
01.

Tax Planning and Compliance

The service provider initiates the process by conducting an initial consultation with the client. This involves understanding the client's specific needs, financial situation, and goals.

02.

Data collection and analysis

The service provider initiates the process by conducting an initial consultation with the client. This involves understanding the client's specific needs, financial situation, and goals.

03.

Bookkeeping and financial record maintenance

The service provider initiates the process by conducting an initial consultation with the client. This involves understanding the client's specific needs, financial situation, and goals.

04.

Financial statement preparation

The service provider initiates the process by conducting an initial consultation with the client. This involves understanding the client's specific needs, financial situation, and goals.

05.

Tax Planning and Compliance

The service provider initiates the process by conducting an initial consultation with the client. This involves understanding the client's specific needs, financial situation, and goals.

06.

Payroll Processing

The service provider initiates the process by conducting an initial consultation with the client. This involves understanding the client's specific needs, financial situation, and goals.

07.

Documentation and Reporting

The service provider initiates the process by conducting an initial consultation with the client. This involves understanding the client's specific needs, financial situation, and goals.

08.

Compliance Monitoring

The service provider initiates the process by conducting an initial consultation with the client. This involves understanding the client's specific needs, financial situation, and goals.